این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
درباره همایش > کارگاههای آموزشی >
.: کارگاههای آموزشی

گارگاه گوهرتراشی مهندسی -گوهر شناسی

1397/06/14
دکتر مکی زاده و مهندس بصیرت
ظرفیت 20 نفر

زمین شناسی و خاستگاه گوهرها
گوهر شناسی اختصاصی
روش های آزمایشگاهی گوهر شناسی
نیم نگاهی به گوهر های ایران زمین (گسترش جغرافیایی و تنوع)
مشاهده نمونه های دستی گوهر ها
اهدای نمونه های گوهر به شرکت کنندگان گارگاه

لينك اصلي

گارگاه گوهرتراشی مهندسی -گوهر شناسی

1397/06/15
دکتر مکی زاده و مهندس بصیرت
ظرفیت 20 نفر

گوهر شناسی

زمین شناسی و خاستگاه گوهرها
گوهر شناسی اختصاصی
روش های آزمایشگاهی گوهر شناسی
نیم نگاهی به گوهر های ایران زمین (گسترش جغرافیایی و تنوع)
مشاهده نمونه های دستی گوهر ها
اهدای نمونه های گوهر به شرکت کنندگان گارگاه

لينك اصلي

گارگاه شهاب سنگ ها

1397/06/14
دکتر مکی زاده
ظرفیت 20 نفر

منظومه شمسی و شهاب سنگ ها
کانی شناسی و تقسیم بندی شهاب سنگ ها
ویژگی های کانی شناسی و شناخت شهاب سنگ های شناسایی شده توسط گروه زمین شناسی
مشاهده نمونه شهاب سنگ های خارجی وایران در آزمایشگاه
کار با میکروسکوپ پلاریزان (عبوری و انعکاسی) برای شناخت نمونه های یافت شده
اهدای کارت پستال شهاب سنگ های ایران (بنیاد پژوهش های شهاب سنگ)

لينك اصلي

گارگاه شهاب سنگ ها

1397/06/15
دکتر مکی زاده
ظرفیت 20 نفر

رزومه علمی دکتر مکی زاده
تجربه پی جویی صحرایی گوهر سنگ ها در ایران زمین
مطالعات کانی شناسی وخاستگاه گوهر ها در محیطهای مختلف زمین شناسی (اسکارن، دگرسانی های گرمابی، پگماتیت ها، سنگ های آذرین و رسوبی)
شناسایی برخی از کانی های کمیاب گوهری (دمورتیریت، زونیت، لعل، پکتولیت، پرهنیت و اپال سبز)
برگزاری تورهای زمین شناسی گوهر ها (ژئوتور)
بنیاد آزمایشگاه گوهر شناسی در گروه زمین شناسی اصفهان
مشارکت در تشکیل کارگاه گوهر شناسی ( دانشگاه پیام نور تفت)
کانی شناسی شهاب سنگ ها با استفاده از میکروسکوپ های پلاریزان عبوری-انعکاسی
شناسایی و صدور شناسنامه علمی 4 مورد شهاب سنگ ( شاهم آباد کرمان- انار - یزد- میبد و رامشه اصفهان)
ایراد دو سخنرانی در مورد شناسایی شهاب سنگ های ایران ( دانشگاه اصفهان و دانشگاه یزد)
همکاری با مرکز نجوم ادیب، ایراد دو سخنرانی و برگزاری 2 کارگاه شهاب سنگ شناسی
تلاش برای گردآوری مجموعه شهاب سنگ های ایرانی و خارجی

لينك اصلي
صفحه اولصفحه قبل1  صفحه بعدصفحه آخر