این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
درباره همایش > داوران >
.: داوران

سرکار خانم زهرا اعلمی نیا ( دانشگاه اصفهان )

سرکار خانم آرزو عابدی ( دانشگاه صنعتی شاهرود )

سرکار خانم فاطمه سرجوقیان ( دانشگاه سنندج )

سرکار خانم زهرا مختاری ( دانشگاه نیشابور )

سرکار خانم نرگس شیردشت زاده ( دانشگاه اصفهان )

جناب آقای test

جناب آقای مجید قادری ( دانشگاه تربیت مدرس )
صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر