این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

خبر فوری

جهت اطلاع از شرایط اسکان به ادامه مطلب خبر مراجعه نمایید


ادامه مطلب1397/05/13

خبر فوری

اساتید و دانشجویان عزیز لطفا در نحوه پرداخت هزینه ها به شماره حساب های ذکر شده دقت کنید.


ادامه مطلب1397/04/30

پرداخت هزینه های همایش

اساتید و دانشجویان عزیز هزينه ثبت نام و هزينه عضويت به صورت جداگانه بايد به حساب 425051830 انجمن زمين¬شناسي اقتصادي ايران، نزد بانک تجارت شعبه پرديس دانشگاه فردوسي مشهد واريـز شود.
ما بقی هزینه شامل هزینه گارگاه ها و هزینه پذیرایی باید به شماره حساب درآمد اختصاصي دانشگاه اصفهان و كد شناسه زیر واریز نمایید.
شماره شباي 330100004001072403018278 IR نزد بانك مركزي
كد شناسه كنفرانس زمين شناسي 342072461116500002226000000000

جهت هزینه اسکان لطفا با شماره های اعلام شده در سایت تماس گرفته تا به شما شماره حساب اعلام کنند.


ادامه مطلب1397/04/30

ظرفیت تعداد مقالاتی که هر نویسنده مسئول میتواند در همایش ارائه دهد

قابل توجه عموم شرکت کنندگان

،نویسندگان مسئولی که بیش از دو مقاله ارسال نموده اید. فقط دو مقاله برای داوری در نظر گرفته می شود
مقاله های سوم و چهارم از سیستم داوری خارج می شوند.
همایش از هر نویسنده مسئول فقط دو مقاله برای داوری ارسال می کند.
چنانچه در مقاله های دیگر اسم نویسنده مسئول باشد و خود، نویسنده مسئول نباشد ایرادی ندارد.


ادامه مطلب1397/04/03

صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر