این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
اطلاع رسانی > تابلوی اعلانات >
.: تابلوی اعلانات

اطلاعیه ویژه : عموم

 اساتید و دانشجویان عزیز لطفا در نحوه پرداخت هزینه ها به شماره حساب های ذکر شده دقت کنید.

  
اطلاعیه ویژه : عموم
 اساتید و دانشجویان عزیز لطفا در نحوه پرداخت هزینه ها به شماره حساب های ذکر شده دقت کنید.

صفحه اولصفحه قبل1  صفحه بعدصفحه آخر